Loading color scheme

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych

Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci.  KKK 1500

Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego.  KKK 1501

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5,14-15).

"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu" (KKK 1499; za Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11).

Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości.  KKK 1527

Namaszczenie chorych "nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości" (KKK 1514; za Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 73).

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:
-
zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła
- umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości
- przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty
- powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu
- przygotowanie na przejście do życia wiecznego.  KKK 1532