Loading color scheme

Witamy!

Szczęść Boże

 Parafia pw. św. Wojciecha BM i Podwyższenia Krzyża Świętego w Rożnowie

 W czwartek 09 listopada o g. 10.00 będzie Msza św. z okazji nadania naszej szkole podstawowej imienia: Polska Niepodległa. Mszy św. przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ks. bp Stanisław Salaterski. Do uczestnictwa w tej Mszy św. zapraszają całą naszą społeczność - Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i uczniowie naszej szkoły.

Z Życia Parafii

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Prawo Nowego Przymierza nie jest wyryte na kamiennych tablicach ani zapisane w księgach i dokumentach. Nie jest bowiem literą, lecz duchem i życiem: Duchem Bożym i Jego życiem. Pokusa czepiania się tylko zewnętrznych przejawów wszelkiej rzeczywistości i poprzestawania na zewnętrznej aktywności, bez zgłębiania tego co wewnętrzne, duchowe, jest dla nas, chrześcijan, tak samo niebezpieczna, jak dla ludzi Starego Testamentu i w tym samym stopniu tragiczna. "Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda" (J 6,63).

Antyfona: Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Alleluja. (por. Rz 5,5: 8,11).

Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, aby obchód świąt paschalnych objął okres Pięćdziesiątnicy, spraw, niech Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody, aby każdy w swoim języku oddawał Ci chwałę. Przez naszego Pana...

Wniebowstąpienie Pańskie

Orędzie uroczystości Wniebowstąpienia: Chrystus zmartwychwstały przebywa u Ojca jako Jego Odwieczny Syn, który stał się człowiekiem i został ukrzyżowany, jako nasz Najwyższy Kapłan i Orędownik. Nasza ludzka natura została włączona w wielki obieg życia, którym cieszy się Trójca Święta: od Ojca do Syna i od Syna do Ojca w ogniu i żarze Ducha Świętego.
Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem, równocześnie jest z nami "po wszystkie dni...". Żyje bowiem w swoim Kościele, a przez niego jest obecnyw świecie i dla świata. Każda wspólnota wierzących jest świadoma tej obecności. Dlatego nieustannie woła do Niego: "Kyrie, eleison - Panie, zmiłuj się nad nami!" A zatem wniebowstąpienie nie oznacza rozstania się ze światem. Jest ono "naszym zwycięstwem", wielką tajemnicą naszego zbawienia.

Antyfona: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie sięw niebo? Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Alleluja. (por. Dz 1,11).

Modlitwa: Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje...

Zaświtał blaskiem promiennym
Przez wszystkich dzień upragniony,
Bo Chrystus świata nadzieja,
Wstępuje w niebo wysokie.

Gdy swoją mocą podeptał
Szatana, księcia ciemności,
Przed Ojcem staje przynosząc
Zwycięską chwałę Wcielenia.

Odchodzi w jasnym obłoku
I ufność ludziom przywraca,
Bo rajskie bramy otworzył
Praojców grzechem zamknięte.

O jakże wielkim weselem
Jest Syn zrodzony z Dziewicy!
Przyjąwszy krzyż i zhańbienie
Króluje z Ojcem na wieki.

Składajmy przeto podziękę
Naszemu Panu i Zbawcy,
Bo ludzkie ciało cierpiące
Do Ojca domu wprowadził.

Niech jedna radość połączy
Mieszkańców nieba i ziemi,
Bo Jezus idąc do Ojca
Pomiędzy nami zostaje.

Przyciągnij teraz, o Chryste,
Do siebie serca człowiecze
I Duchem Świętym napełnij,
Gdy nam Go ześlesz od Ojca. Amen.      z brewiarza