Loading color scheme

I Komunia Święta

I Komunia Święta

"Jezus mówi: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne... trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6. 51. 54. 56)". (KKK 1406)

"Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół". (KKK 1407)

Sakrament ten nazywany jest między innymi: Eucharystią - ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu; Komunią - ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim jedno ciało. Nazywa się ją również chlebem aniołów, chlebem z nieba, lekarstwem nieśmiertelności, wiatykiem...

"Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii eucharystycznej, musi być w stanie łaski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie powinien przystępować do Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty". (KKK 1415)

"Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich. Ponieważ zostają umocnione więzy miłości między komunikującym a Chrystusem, przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa". ( KKK 1416) 

Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego chrześcijanina. Dzień Pierwszej Komunii Św. jest dla dziecka dniem wyjątkowym. Zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez Konferencję Episkopatu Polski dzieci w drugiej klasie szkoły podstawowej, po odpowiednim przygotowaniu, mogą przystąpić do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

Skąd tradycja wiosennych, głównie majowych komunii?

Za czas najwłaściwszy na wprowadzenie dzieci w tajemnicę Eucharystii przyjęto okres paschalnej radości trwający 50 dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, by dzieci po Pierwszej Komunii Świętej mogły uczestniczyć w procesjach podczas oktawy Najświętszej Eucharystii.
W naszej parafii tradycyjnie Pierwsza Komunia św. dzieci kl. II jest w drugą niedzielę maja.