Loading color scheme

Historia Parafii

Historia Parafii

Powstanie kościoła i parafii w Rożnowie.

Fundatorem kościoła jest Jan Wielopolski z Pieskowej Skały - starosta warszawski, kasztelan wojnicki, margrabia - który pozwolenie na budowę otrzymał od króla Jana Kazimierza 13 stycznia 1661 roku. Parafię erygował w 1662 roku, wikariusz generalny krakowski biskup Mikołaj Oborski, pod wezwaniem: Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego.

Poświęcenia Kościoła dokonał biskup sufragan krakowski Kazimierz  Łubieński 19.07.1705 r. Wnętrze świątyni nakrywa pozorne sklepienie kolebkowe, dekorowane ozdobnym malarstwem. Na suficie chóru muzycznego zachowały się fragmenty polichromii  późnorenesansowej z około 1688 r.

Prezbiterium zdobią obrazy pędzla Bogumiły Stadnickiej. Główny ołtarz to "Grupa Ukrzyżowania" – w centrum Jezus wiszący na krzyżu, po bokach stoją Matka Boska i św. Jan Apostoł oraz klęcząca u stóp Jezusa św. Maria Magdalena - to zespół figur barokowych z XVII wieku. Ołtarze boczne w stylu rejencji z obrazami: jeden przedstawia postać Św. Wojciecha BM, drugi Matkę Boską Bolesną, bolejącą po zagubieniu Jezusa w świątyni jerozolimskiej; obraz słynący łaskami.

Najstarszym zachowanym wotum jest pochodzący z 1691 r. obraz-portret Stanisława Krzesza – uczestnika odsieczy wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego. Cennym zabytkiem jest kamienna chrzcielnica z drewnianą pokrywą, zwieńczoną rzeźbą Jana Chrzciciela, z 1663 r. Warte uwagi są także epitafia oraz XVII-wieczna stalla i konfesjonał.

Obok kościoła XIX wieczna, wolnostojąca dzwonnica, pokryta dachem gontowym. Jeden dzwon z 1661 r. odlany w Preszowie u Macieja Urlicha. Drugi został odlany w 1964 r. w miejsce zrabowanego przez Niemców. Przy drogach Rożnowa - liczne kapliczki z XVIII i XIX w. W jednej z nich w pobliżu kościoła znajduje się barokowy posąg św. Wojciecha, Patrona parafii.