Loading color scheme

Małżeństwo

Małżeństwo

Bóg który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości. Stwarzając mężczyznę i kobietę, powołał ich w małżeństwie do głębokiej wspólnoty życia i miłości, tak że już nie są dwoje, lecz jedno ciało (Mt 19,6). Błogosławiąc im, Bóg powiedział: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się (Rdz 1,28).

Jakie są skutki sakramentu małżeństwa?

Sakrament małżeństwa rodzi między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Dlatego zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Ponadto sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania.

Praktyczne informacje:

 • zgłoszenie się do kancelarii na 3 miesiące przed datą ślubu
 • konieczność uczestniczenia w Dniu skupienia i Kursie Przedmałżeńskim
 • 3 spotkania w Poradni Rodzin
 • młodym, którzy zdecydują się na wesele bezalkoholowe, biskup udziela specjalnego błogosławieństwa
 • zalecana jest spowiedź św. generalna (z całego życia) po pierwszej wizycie w kancelarii i druga przed ślubem

Dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego:

I. Spotkanie w Kancelarii Parafialnej:
Trzy miesiące przed planowaną datą ślubu:

 • Dowody osobiste
 • Świadectwa (metrykę) chrztu (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią)
 • Datę I Komunii Św.
 • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (3 egzemplarze)
 • Świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej
 • Świadectwa ukończenia Kursu przedmałżeńskiego

II. Spotkanie w Kancelarii Parafialnej:
Nie później niż dwa tygodnie przed datą ślubu :

 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
 • Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
 • Zaświadczenie o uczestniczeniu w Dniu Skupienia
 • Nazwiska świadków i ich dokładne adresy

III. W dniu ślubu

 • Kartki poświadczające przystąpienie do Spowiedzi