Loading color scheme

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Być bierzmowanym - to być dostatecznie dojrzałym, aby rozumieć, że bez Ducha Świętego Kościół staje się jedynie zorganizowaną grupą społeczną. /Henri Bourgeois/

Bierzmowanie, podobnie jak I Komunia św., jest uroczystością całej parafii. Dlatego w łączności z przygotowaniem kandydatów ma iść przygotowanie całej wspólnoty Ludu Bożego. Dokonuje się ono przez kazania na Mszach św. niedzielnych, modlitwę w intencji przystępujących do tego sakramentu (np. modlitwa powszechna we Mszy św., godzina św., adoracja itp.), ogłoszenia parafialne, spotkania z rodzicami i świadkami bierzmowania. Przed samym bierzmowaniem należy urządzić dla kandydatów, świadków i rodziców dzień skupienia połączony ze spowiedzią. Zaleca się zachęcanie wiernych, aby jak najliczniej przybyli na uroczystość bierzmowania.

Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła Katolickiego. Rytuał ten jest biblijną podstawą dla rzymskokatolickiego sakramentu bierzmowania. Udziela go również cerkiew prawosławna, ale wkrótce po chrzcie (czyli niemowlętom). Bierzmowanie bywa też praktykowane przez niektóre kościoły protestanckie, ale (z wyjątkiem kościoła anglikańskiego) nie traktują one tego obrządku jako sakramentu.

Bierzmowanie u osób dorosłych:

Osoby dorosłe, które nie przyjęły jeszcze bierzmowania, powinny się przygotować do sakramentu, jeśli to możliwe, w ramach przygotowania młodzieży w parafii. Jeśli przygotowanie w parafii natrafi na trudności, należy kandydata skierować do ośrodków diecezjalnych, które prowadzą w Warszawie ośrodki przy parafiach. Skierowanie ma być sporządzone na formularzu kurialnym, na podstawie świadectwa chrztu św. przyjętego w Kościele rzymskokatolickim.

Obrzęd bierzmowania w czasie Mszy św. ma miejsce po liturgii słowa i składa się z następujących części:
a) przedstawienie kandydatów do bierzmowania,
b) homilia biskupa,
c) odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,
d) włożenie rąk z modlitwą o dary Ducha Świętego,
e) namaszczenie krzyżmem św.,
f) modlitwa powszechna (specjalna),
g) na zakończenie Mszy św. udziela się uroczystego błogosławieństwa.

Źródło: wikipedia